• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Založení Společnosti
Založení společností s.r.o., a.s, k.s. na Slovensku a v České republice
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Proč využít naše služby:

 • Zkušenosti od roku 2009
 • více než 4900 referencí
 • Kvalita poskytovaných služeb
 • Výhodné ceny
 • Silné postavení na trhu
 • Poskytujeme množstevní slevy
 • Komplexní služby pro Vaši firmu
 • Garance zápisu společnosti

Založení a.s. na Slovensku

Nabízíme Vám bezplatnou konzultaci, při které Vám na základě Vašich představ doporučíme nejvhodnější vlastnickou a řídící strukturu akciové společnosti a doporučíme předměty podnikání a zodpovíme všechny Vaše dotazy ohledně založení akciové společnosti.

Založení a.s. "ALL INCLUSIVE" - 880 €

V případě objednání balíčku "ALL INCLUSIVE" vyřídíme všechny náležitosti potřebné pro založení společnosti za Vás. Naši pracovníci zajistí vydání živnostenský list, zaregistrují společnost do Obchodního rejstříku a vybaví registrace společnosti na Finančního úřadu k placení dani z příjmu.
Založením akciové společnosti se rozumí vypracování všech potřebných dokumentů k založení společnosti, konzultace ohledně předmětů podnikání, vybavení živnostenských listů, zápis společnosti do obchodního rejstříku a registrace společnosti na daňovém úřadě k placení dani z příjmu.

V naší ceně za založení as je zahrnut i poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku , který je při klasickém podání 750 € . Jelikož návrhy podáváme elektronicky my platíme snížený poplatek.
V ceně založení nové akciové společnosti získáte následující služby:
 1. náš vyškolený personál zanalyzuje Vaše potřeby a doporučí Vám nejvhodnější formu založení akciové společnosti, předměty podnikání atd..
 2. vypracujeme všechny potřebné dokumenty pro založení akciové společnosti
 3. zajistíme setkání u notáře za účelem sepsání notářského zápisu potřebné pro založení akciové společnosti
 4. zabezpečíme ve Vašem měně vystavení osvědčení o živnostenském oprávnění
 5. připravíme a podáme návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku a následně probereme výpis z Obchodního rejstříku
 6. zaregistrujeme Vaši společnost na daňovém úřadě k placení daně z příjmu
 7. předáme Vám všechny dokumenty a můžete začít podnikat
Celý proces založení společnosti trvá obvykle 15-20 pracovních dní.
K nově založené akciové společnosti Vám umíme zajistit:
Další náklady spojené se založením společnosti as:
 • 0 € poplatek za vydání živnostenských listů na volné živnosti elektronicky
 • Poplatky u notáře za sepsání notářského zápisu - (od 150,- Eur při základním kapitálu 25.000,- Eur )
Kompletní náklady spojené se založením společnosti as jsou 1030 € včetně všech poplatků státním orgánům při základním kapitálu 25 000 €.
Při vyšším základním kapitálu je třeba počítat s vyššími poplatky za sepsání notářského zápisu.

Datové schránky se firmám na Slovensku aktivují 1.7.2017


Od 1.7.2017 státní orgány komunikují se společností prioritně pomocí elektronické datové schránky.

Pokud je jednatel Vaší společnosti zahraniční občan nebo z jiného důvodu nejste schopni zajistit příjem datových zpráv můžete využít naši službu příjem elektronických datových zpráv.

Charakteristika akciové společnosti

Ve Slovenské republice je daň z příjmu právnických osob na 21% a DPH ve výši 20%. Na Slovensku není daň z dividend nebo podíl na zisku. Od 1.1.2017 bude pro fyzické osoby zavedená daň z dividend ve výši 7%.

V akciové společnosti může být jediným zakladatelem pouze právnická osoba. Jinak může akciovou společnost založit několik zakladatelů. Pokud akciovou společnost zakládá jeden zakladatel, učiní tak prostřednictvím zakladatelské listiny. V případě více zakladatelů se uzavírá zakladatelská smlouva.

Zakladatelská listina / smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu. Její součástí musí být návrh stanov zakládající akciové společnosti. Hodnota základního kapitálu akciové společnosti je určena na minimálně 25.000,- Eur. Základní kapitál společnosti je rozdělen na určitý počet akcií ve stanovené nominální hodnotě. Akciová společnost je právní forma vhodná zejména pro oblasti podnikání náročné na vstupní kapitál.

Obchodní zákoník připouští dva způsoby založení akciové společnosti:
 1. jednorázové, tedy bez výzvy k upisování akcií. V takovém případě se zakladatelé dohodnou, že v určitém poměru splatí celé základní jmění, nebo
 2. postupné, tedy s výzvou k upisování akcií. V takovém případě zakladatelé zabezpečují vytvoření základního kapitálu převyšující jejich vklady výzvou k upisování akcií.

Obchodní jméno společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. Spol." nebo zkratku "a.s.".

Akciová společnost vytváří při svém vzniku rezervní fond ve výši nejméně 10% základního kapitálu tedy 2500 eur. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve stanovách, nejméně však ve výši 10% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20% základního kapitálu.

Orgány akciové společnosti jsou: valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Veškeré požadavky na založení a.s. a bližší informace, práva povinnosti akcionářů, členů představenstva a členů dozorčí rady můžete najít v zákoně č.. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Proč používat naše služby?

Máme viac ako 4 900 referencí

Podívejte se na naše reference a hodnotenie našich zákazníků

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi ověřený partnera předem váza podnikanie

Výhodné ceny

Nabídka kvalitních služeb za výhodné ceny s množstevnými zľavami
V zaslané odpovědi byly zodpovězeny všechny mé otázky v požadovaný rozsahu a dostal jsem i další užitečné rady. Děkuji.

5/5
Odpověď považuji za nejlepší ze všech, které jsem prostřednictvím emailu dostal. Stručná, ale hlavně zcela jasná.

5/5
Maximálna spokojnosť s prístupom ku klientovi. Užž 4 roky som Vašim klientom a vššetko na 100%.


5/5


Company Consulting s.r.o. má hodnocení 5,0 5 stars z 17 recenzí